Bez/Schematu

Bez/Schematu to jeden z niewielu kanałów na YT z działu “kultura” który oglądam systematycznie. Powodów jest kilka…

Bez/Schematu

Najbardziej lubię w tym kanale burze mózgów czyli kilka osób (każda ciekawa) wyraża swoją opinię o omawianym filmie lub serialu. Dyskusja która się tworzy jest żywa, interesująca i wciągająca. Prowadzący kanał jest niezłym moderatorem a jednocześnie uczestnikiem. Dość umiejętnie łączy te dwie rzeczy.

Jeżeli mamy odsłonę w której mamy tylko autora jako jedynej postaci omawiającej czy recenzującej to też jest bardzo dobrze. Czuć i pasję i głębię osobowość. I czuć emocje.

Jest to kanał wypełniający pustkę w mojej duszy spowodowaną coraz płytszą treścią znajdywaną w Internecie. Oby zapał twórcy trwał. Trzymam kciuki.

Adres kanału na YouTube: link

Na drodze bez schematu
@pixabay

Na drodze bez schematu – początek

A tu garść przemyśleń powiązanych z tym kanałem. Bo by dobrze odebrać treści tam zawarte warto samemu być bez schematu. Kto wie, któremu z Was uda się dotrzeć do końca tej drogi. Kto wie, czy same uczestnictwo w tej wędrówce w poszukiwaniu wiedzy nie pozwoli Wam inaczej odebrać kanału na YouTubie Bez/Schematu…

Co to są schematy myślenia?

Wzorce myślowe to sposoby, w jakie nawykowo myślimy o rzeczach i podchodzimy do nich. Są to procesy mentalne, przez które przechodzimy, kiedy myślimy, rozumujemy i podejmujemy decyzje. Wzorce te mogą być pozytywne lub negatywne i mogą wpływać na nasze zachowanie, emocje i ogólne samopoczucie.

Niektóre przykłady wzorców myślowych obejmują:

  • Negatywna rozmowa wewnętrzna: Dzieje się tak, gdy mamy negatywne myśli o sobie lub naszych umiejętnościach.
  • Katastrofizacja: wtedy zakładamy, że spełni się najgorszy scenariusz.
  • Czytanie w myślach: wtedy zakładamy, że wiemy, co myślą lub czują inni.
  • Filtrowanie: wtedy skupiamy się na negatywnych aspektach sytuacji i ignorujemy pozytywne.

Rozpoznawanie i zmiana negatywnych wzorców myślowych może być pomocnym sposobem na poprawę zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Istnieje wiele technik, które można wykorzystać do kwestionowania i zmiany negatywnych wzorców myślowych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT) i podejścia oparte na uważności.

Na drodze bez schematu – część 1

To jest coś co pomoże Wam przybliżyć się do zostanie osobą bez schematu. Ale co jeszcze, jakie narzędzia przydadzą się na tej drodze bez schematu?

Co to jest filozofia?

Filozofia jest badaniem fundamentalnych pytań dotyczących rzeczywistości, istnienia, wiedzy, wartości, rozumu, umysłu i języka. Pytania te są często abstrakcyjne i dotyczą pojęć trudnych do zdefiniowania lub zrozumienia.

Filozofia to szeroka dziedzina, która obejmuje szereg subdyscyplin, w tym metafizykę, która zajmuje się naturą rzeczywistości; epistemologia, która zajmuje się wiedzą i przekonaniami; etyka, która zajmuje się zasadami i wartościami moralnymi; i logika, która jest nauką o rozumowaniu i argumentacji.

Filozofowie często używają logicznych argumentów i krytycznego myślenia, aby badać idee i koncepcje oraz rozwijać teorie i argumenty, aby poprzeć lub obalić różne twierdzenia o świecie. Filozofia wywarła znaczący wpływ na inne dziedziny, takie jak nauka, matematyka i polityka, i nadal jest istotną i istotną dyscypliną we współczesnym świecie.

Na drodze bez schematu – część 2

I znów mamy kolejną drobinę wiedzy pomagającą nam odnaleźć się na kanale Bez/Schematu. Czy to oznacza, że zbliżyliśmy się do momentu gdy sami już rozpoczęliśmy funkcjonowanie bez schematu? A tu kolejne fragmenty naszej podróży.

Co to jest kultura?

Kultura odnosi się do wspólnych przekonań, wartości, zwyczajów, zachowań i artefaktów, które charakteryzują grupę lub społeczeństwo. Obejmuje cały sposób życia grupy ludzi, w tym ich język, wiedzę, wierzenia, zwyczaje, praktyki i zwyczaje. Kultura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie poprzez socjalizację i edukację i kształtuje sposób, w jaki ludzie rozumieją świat i swoje w nim miejsce.

Kulturę można dostrzec w sztuce, literaturze, muzyce, tańcu i innych formach wyrazu kulturowego społeczeństwa. Można to również dostrzec w sposobie, w jaki ludzie wchodzą ze sobą w interakcje, w ich zwyczajach i tradycjach oraz wzorcach zachowań. Kultura jest dynamiczną i stale ewoluującą koncepcją, która może zmieniać się w czasie w wyniku działania sił społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Na świecie istnieje wiele różnych kultur, a każda z nich ma swoje unikalne cechy. Kultura odgrywa potężną rolę w kształtowaniu sposobu, w jaki ludzie myślą, czują i zachowują się, i może mieć znaczący wpływ na ich wartości, przekonania i postawy.

Co to jest popkultura?

Popkultura odnosi się do elementów kulturowych, które są popularne w społeczeństwie w danym momencie. Obejmuje trendy, idee i produkty, które są powszechnie akceptowane i akceptowane przez dużą liczbę osób. Na popkulturę często wpływają media, w tym telewizja, filmy, muzyka i Internet, i można to zobaczyć w sposobie ubierania się ludzi, słuchanej muzyce, oglądanych filmach i programach telewizyjnych oraz kupowanych produktach .

Popkultura może mieć znaczący wpływ na społeczeństwo i może kształtować postawy, zachowania i wartości. Może być również odzwierciedleniem społeczeństwa, w którym istnieje, odzwierciedlając wartości i postawy ludzi, którzy go konsumują. Popkultura może być kontrowersyjna i czasami może wywołać debatę na temat jej wpływu na społeczeństwo.

Popkultura może obejmować szeroki zakres elementów, w tym modę, muzykę, filmy, programy telewizyjne, media społecznościowe i wiele innych. Stale ewoluuje i zmienia się wraz z pojawianiem się i upowszechnianiem nowych trendów i pomysłów.

Na drodze bez schematu – część 3

Czy już zakiełkowała w Waszych umysłach myśl, że jesteście bliżej osiągnięcia celu? Macie przeczucie, że meta jest za tym najbliższym zakrętem, który wydaje się być na wyciągnięcie ręki? Otóż muszę Was zmartwić. Podróż potrwa jeszcze trochę dłużej.

Życie bez schematu

Życie bez schematu lub wzorca może odnosić się do życia, które jest nieprzewidywalne i pozbawione struktury lub rutyny. Ten typ życia może charakteryzować się brakiem planowania lub organizacji i może być trudno przewidzieć, co wydarzy się z dnia na dzień.

Życie bez schematu może być ekscytujące i spontaniczne, ale może też być stresujące i chaotyczne. Osiąganie celów lub tworzenie długoterminowych planów może być trudne bez poczucia struktury lub rutyny.

Z drugiej strony życie bez schematu można również postrzegać jako życie pełne wolności i elastyczności, w którym można żyć chwilą i korzystać z nowych możliwości, gdy się pojawiają. Może to być sposób na życie, który pozwala na więcej kreatywności i spontaniczności.

Ostatecznie korzyści i wady życia bez schematu będą zależeć od jednostki i jej osobistych wartości, potrzeb i preferencji.

Co to jest idea?

Idea to myśl lub sugestia, często kreatywna lub innowacyjna. Idea może być koncepcją, planem, rozwiązaniem problemu lub intencją. Może to być abstrakcyjna koncepcja, która istnieje tylko w umyśle, lub może to być coś bardziej konkretnego, na przykład propozycja nowego produktu lub usługi.

Pomysły są budulcem innowacji i postępu. Mogą być iskrą, która prowadzi do nowych odkryć, dzieł i postępów. Pomysły mogą pochodzić z dowolnego miejsca i od każdego, i mogą być generowane przez kreatywność, rozwiązywanie problemów lub po prostu rozważanie rzeczy w inny sposób.

Pomysły mogą przybierać różne formy, w tym ustne lub pisemne sugestie, wizualizacje lub prototypy. Mogą być proste lub złożone, można je udostępniać innym osobom lub zachować dla siebie. Ostatecznie o wartości pomysłu decyduje jego potencjalny wpływ i wykonalność.

Co to jest pasja?

Pasja to silna emocja lub uczucie, które napędza lub motywuje do zrobienia czegoś. Jest to intensywne pragnienie lub entuzjazm dla czegoś, co inspiruje do działania. Pasja może być potężną siłą, która napędza ludzi do realizacji ich celów i marzeń, a także może być źródłem motywacji i inspiracji.

Pasja jest często kojarzona z poczuciem celu lub znaczenia i może dawać ludziom energię i motywację do realizowania swoich pasji nawet w obliczu wyzwań lub niepowodzeń. Ludzie, którzy pasjonują się czymś, często są w to głęboko zaangażowani i są gotowi poświęcić czas i wysiłek, aby osiągnąć swoje cele.

Pasja może być pozytywną siłą w życiu ludzi, ale może też być destrukcyjna, jeśli stanie się wszechogarniająca lub niezdrowa. Ważne jest, aby znaleźć równowagę i realizować swoje pasje w sposób zdrowy i zrównoważony.

Na drodze bez schematu – czarne chmury

Nadchodzą czarne chmury, spowijają swym złowrogim cieniem całą okolicę. To nie jest coś, co przestraszy Ciebie, mój dzielny wędrowcze, poszukiwaczu wiedzy. Przecież nie raz na przeróżnych drogach dopadły Ciebie czarne chmury. Ale nie takie jak teraz. Nie takie…

Co to jest ambicja?

Ambicja to silne pragnienie osiągnięcia celu lub zdobycia czegoś, co jest uważane za ważne lub pożądane. Może to być pragnienie awansu zawodowego, osiągnięcia sukcesu, zdobycia wiedzy lub umiejętności. Ambicja może być motorem napędowym, który prowadzi ludzi do osiągania ich celów i marzeń, ale może też stać się źródłem napięcia lub frustracji, jeśli nie jest zrównoważona z innymi potrzebami i wartościami.

Ambicja może być uważana za pozytywną cechę, jeśli jest zdrowa i umiarkowana, ale może też prowadzić do negatywnych skutków, takich jak nadmierny stres lub brak empatii dla innych. Ważne jest, aby znaleźć równowagę pomiędzy ambicją a innymi wartościami i potrzebami, takimi jak rodzina, przyjaźń i zdrowie emocjonalne.

Co to jest bańka informacyjna?

Bańka informacyjna to stan, w którym jednostka lub grupa osób otrzymuje informacje, które są tylko częściowo prawdziwe lub są przedstawiane wybiórczo w celu potwierdzenia wcześniejszych przekonań jednostki lub grupy. Może się to zdarzyć, gdy ludzie szukają tylko informacji, które są zgodne z ich własnymi przekonaniami i wartościami, i unikają informacji, które kwestionują lub zaprzeczają tym przekonaniom. W rezultacie jednostka lub grupa zostaje odizolowana od różnorodności punktów widzenia, a jej rozumienie świata ulega zniekształceniu. Może to prowadzić do polaryzacji i braku krytycznego myślenia, ponieważ ludzie stają się bardziej zakorzenieni w swoich przekonaniach i mniej skłonni do rozważenia alternatywnych perspektyw.

Na drodze bez schematu – koniec

Nie wiem czy wyszedłeś z tych ostatnich zagrożeń bez szwanku, czy na zawsze pozostaną na Tobie ślady poturbowania. Ważne, że wyszedłeś. Chyba. Ważne.

Ukazuje się Twoim oczom ostatni etap tej podróży. Przyspieszasz kroku. Idziesz śmiało. Na mecie dostajesz ostateczne potwierdzenie swojej wiary, że możesz być osobą bez schematu.

W jaki sposób w mózgu rodzą się myśli?

Myśli powstają w mózgu w wyniku złożonego procesu, który obejmuje interakcję różnych obszarów i systemów mózgu. Proces myślenia obejmuje aktywację neuronów lub komórek mózgowych, które komunikują się ze sobą za pomocą sygnałów elektrycznych i chemicznych.

Proces myślenia rozpoczyna się od percepcji bodźców, takich jak widoki, dźwięki lub inne bodźce zmysłowe. Bodźce te są przetwarzane przez narządy zmysłów i przekazywane do mózgu, gdzie odbierane są przez wyspecjalizowane obszary mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie określonych rodzajów bodźców.

Mózg następnie integruje te informacje i wykorzystuje je do generowania myśli i pomysłów. Proces ten obejmuje aktywację wielu obszarów mózgu, w tym tych zaangażowanych w język, pamięć i myślenie wyższego rzędu.

Ogólnie rzecz biorąc, proces myślenia jest złożonym i dynamicznym procesem, który obejmuje interakcję wielu różnych systemów i regionów mózgu.

Czy wychowanie na zawsze wyucza gotowych schematów myślenia?

Wychowanie może wpływać na sposób, w jaki człowiek myśli i podchodzi do świata, ale nie jest jedynym czynnikiem kształtującym wzorce myślowe. Inne doświadczenia i wpływy, takie jak edukacja, kultura i osobiste wybory, mogą również wpływać na sposób, w jaki dana osoba myśli i podejmuje decyzje.

Chociaż wychowanie może stanowić podstawę wartości, przekonań i zachowań, które kształtują sposób myślenia danej osoby, niekoniecznie jest czynnikiem decydującym o rozwoju wzorców myślowych. Ludzie mają zdolność kwestionowania i zmieniania swoich wzorców myślenia w miarę upływu czasu, a także mogą rozwijać nowe sposoby myślenia i podejścia do świata poprzez uczenie się, rozwój osobisty i autorefleksję.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż wychowanie może mieć trwały wpływ na sposób myślenia danej osoby, nie jest to jedyny czynnik kształtujący jej wzorce myślowe, a ludzie mają możliwość zmiany i dostosowania swojego myślenia przez całe życie.

Na drodze bez schematu

Ograniczenie pojemności skrzynki na narzędzia, posiadane i zdobywane narzędzia oraz emocje, które czasem uniemożliwiają płynne, poprawne korzystanie z tych narzędzi.

Czym, że jest bycie osobą bez schematu. Co się liczy? Co się nie liczy? Jak nie popełnić błędów i jak dokonywać poprawnych wyborów. Zostawiam Was z tymi myślami licząc na to byście sami wyrywając się z zaklętego kręgu swoich schematów, z swoich (nawet największych) baniek informacyjnych potrafili zrodzić w sobie jakąś fantastyczną, nową myśl albo pomysł, która Was samych zaskoczy.

Słów kilka do Bez/Schematu

Napiszę słowa kierowane bezpośrednio do twórcy kanału: “Widziałem rzeczy, którym wy, ludzie, nie dalibyście wiary“. Nie starajcie się zrozumieć – zrozumie (jeżeli zechce) adresat.

Ja

Uciekam w rowy mariańskie Internetu podpatrywać, kreować i niszczyć nowo narodzone życie…

Powiązane artykuły

Komentarze